MAUSLOT: Sistem adil, perhatian penuh kepada pelanggan